MOMS projecten: Aanpak

Hoe komt een MOMS project tot stand?

Algemeen kunnen we volgende opties identificeren:

Optie 1: Je wilt de mogelijkheden onderzoeken en een business plan opstellen.

Na een introductiesessie over ERP, MES, MOMS, SCADA,… wordt er een technologie-onafhankelijke quick scan uitgevoerd:

  • AS IS & TO BE situatie in kaart brengen
  • Gap analyse ⇒ dit is het verbeterpotentieel en business benefits
  • Logisch stappenplan en ruwe budgetinschatting

De klant kan nu geïnformeerd worden over de verdere mogelijke stappen.

Optie 1(2)

Optie 2: Je weet hoe je MOMS wilt inzetten.

Eens de projectteams aan beide zijden zijn opgesteld, gaan we samen van start. Vaak wordt zorgvuldig een pilootproject gekozen, waarna een uitrolscenario wordt uitgetekend. Volgende deelstappen zijn hoe dan ook fase per fase onontbeerlijk:

  • Functionele analyse
  • Configuratie & Customisering (iteratief)
  • Installatie on site
  • Integratie in bestaande infrastructuur
  • Testen en GO LIVE!

Optie 2

Tips voor een succesvol MOMS project!

1. Betrokkenheid van hoger management is een must.
2. Een systematische samenwerking tussen gebruiker en integrator werkt efficiënt.
3. Stap per stap is de beste aanpak.

1. Hoe werkt MOMS?
2. Wat is de meerwaarde van MOMS?
3. Wat is de Return-on-Investment van een MOMS project?
4. Hoe het juiste MOMS systeem kiezen?
5. MOMS by Agidens: hoezo?